Beheerder Brandmeldinstallatie

Iedere brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en/of rookbeheersingsinstallatie moet volgens de NEN26454-1, NEN2654-2 en NEN2654-3 worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden. Het blijkt echter dat dit in de praktijk vaak lastig is om uit te voeren, vaak door tijdsgebrek. Maar… worden controles foutief of niet uitgevoerd, dan komt uw gebruikersvergunning in gevaar. Graag nemen wij deze tijdrovende taak voor uw uit handen. Al onze inspecteurs zijn in het bezit van de juiste diploma’s en hebben ruime kennis en ervaring om het beheer op zich te nemen en zo de kwaliteit te waarborgen.

Roggendorf zorgt ervoor dat u voldoet aan de maandelijkse, wettelijke verplichting. Wij controleren de installatie 11x per jaar door een opgeleid persoon en in de 12e maand komt een deskundig persoon de jaarlijkse inspectie uitvoeren. (brandmeldinstallatie)
Naast het bijhouden van het verplichte gedeelte in uw logboek, leggen wij zelf ook een logboek aan. Dit logboek wordt door ons beheerd en bewaard. Na ieder bezoek ontvangt u van ons een e-mail met daarin onze bevindingen. Uiteraard zijn al onze adviezen gebaseerd op de meest actuele regelgeving.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.